06-24535068 Frank Esser

Nieuws

" t's Your Choice " weer van start !!

Training4Kidz is weer gestart dit schooljaar 2017 - 2018

Het rooster tot en met november staat op de site. (wijzigingen voorbehouden)


images/news-pics/119_1505761546.png

(zwerf) afval en jeugd !!

images/news-pics/118_1496340170.pngTegen pesten !!!

images/news-pics/105_1491249115.pngCollage van anti pest tekeningen, IKC Triviant Meers.

De kinderen van groep 7 /8 van het IKC-de triviant te Meers hebben
een aantal anti pest tekeningen gemaakt om elkaar duidelijk te maken hoe men over pesten denkt.
Deze tekeningen zijn op het prikbord ion de school opgehangen.
Zo hangt anti pesten bij alle kinderen in de etalage.les SOCIAL MEDIA op bs Schinveld.

op dinsdag 17 jan 2017 werd door Training4kidz een drietal lessen Social Media verzorgd in de groepen 7 en 8 van bs Schinveld.
Social Media is een belangrijk thema voor opgroeiende Kidz.
Internet en smartphone zijn niet meer weg te denken in hun dagelijkse bezigheden.
de recente gebeurtenis in Heerlen maar ook elders maken dat Kidz zich bewust worden
van de gevaren op social Media en het gemak waarmee berichten, foto's etc worden ge upload.
Het account wordt vaak niet voldoende beveiligd. In een opwelling wordt iets verstuurd, meestal grappig bedoeld
maar bij de ontvanger soms volledig verkeerd verwerkt.
Op het internet zijn ook allerlei personen die misbruik maken van het nog vaak spontane internet gedrag.
Hacken,sexting, phishing, grooming, loverboy's, lovergirls
en aangemaakte nepaccounts, komt regelmatig voor.
De Kidz hebben een zelfontworpen poster ondertekend waarin zij afspreken
op het internet en de smartphone veilig en met respect voor elkaar omgaan !
Inmiddels zijn de lessen Social Meda op alle scholen binnen de deelnemende basisscholen in Stein, Beek en Schinnen gegeven.
Meer dan 6200 Kidz hebben de website van Training4kidz
deze maand bezocht om de les Social Media te bekijken.
Hierdoor is het totaal aantal website bezoekers de 200.000 gepasserd. !!smilesmile
images/news-pics/100_1485549384.jpg


Kijk het filmpje Digi veilig en klik op de link
https://www.youtube.com/watch?v=p9fB7c29m1c"It´s your choice" voor 5e jaar gestart !!

images/news-pics/97_1474487990.png


" It's Your Choice "
Voor het vijfde schooljaar is Training4kidz weer gestart met het project op nagenoeg alle basisscholen in de gemeenten Stein, Beek en Schinnen.

Het project is wederom geëvalueerd op alle scholen met leerkrachten, directie en vooral de leerlingen.

De kinderen vonden het project over het algemeen interessant, leerzaam en leuk.
De waardering scoort boven de 8

Veel leerkrachten geven aan dat de handreikingen uit het project om inzicht te krijgen in de gevolgen van
eigen en ander mans gedrag als ook de te maken keuzes in de eigen lessen (kunnen) worden toegepast.

Aan de hand van voorbeelden, oefeningen, rollenspel, opdrachten etc , worden kinderen bewust gemaakt
wat de gevolgen van hun keuzes kunnen zijn voor veiligheid(gevoel), financiële gevolgen en niet onbelangrijk gezondheidsrisico's.
Belangrijk is dat ze leren dat we alleen elkaar nodig hebben en moeten samenwerken.

Opgedane kennis kan door de leerkracht middels een meerkeuze toets worden gecheckt.

Conclusie blijft dat het project zeer zinvol is in de ontwikkeling van kinderen.

De website is inmiddels meer als 184.000 bezocht !goede voorlichting belangrijke factor cijfers jeugdcriminaliteit

images/news-pics/95_1467231662.png


Begin 2015 is door Reitske Schets Criminoloog, specialisatie Jeugd, Samenleving en Cultuur in opdracht van het het AJB (Arrondissementeel Justitieel Beraad) Limburg.
een onderzoek ingesteld naar de dalende instroom van jeugdige verdachten in Limburg tussen 2010-2014.

Nieuwsgierig naar de factoren die hiervoor van invloed (zouden kunnen) zijn, nam ik met haar contact op.

Haar antwoord:
Beste Frank, Voor mijn onderzoek heb ik van de politie een cijferoverzicht gehad met daarin het aantal jeugdige verdachten per gemeente voor de jaren 2010 t/m 2014

In de gemeente Beek is er sprake van een afname van 75% in 2014 ten opzichte van 2010
(64 jeugdige verdachten in 2010, 43 in 2011, 48 in 2012, 51 in 2013 en 16 in 2014).
In de gemeente Schinnen is er een afname van 73% (49 in 2010, 21 in 2011, 26 in 2012, 18 in 2013 en 13 in 2014).
In de gemeente Stein is er een afname van 30% (71 in 2010, 86 in 2011, 64 in 2012, 58 in 2013 en 50 in 2014).
Beek en Schinnen laten een erg sterke daling zien

De overige gemeenten zitten gemiddeld op een daling van ongeveer 30%.
Opvallend is dat de gemeenten Onderbanken, Vaals en Valkenburg aan de Geul een stijging laten zie.
(respectievelijk +21%, +6%, +12%)

Wat per gemeente de oorzaken zijn voor de (sterke) ingezette daling kan ik niet specifiek zeggen maar wat wij als algemene verklaringen gevonden hebben zijn zeker:
- een goede politie-inzet
- aandacht voor de (jonge) jeugd in de zin van preventie (op scholen)
- het bieden van kansen en voorzieningen.

Grote kans dat ook uw project op een positieve manier bijdraagt aan de daling van het aantal jeugdige verdachten.

Groet, Reitske

Goede voorlichting in een vroeg stadium draagt dus wel degelijk bij aan een positieve ontwikkeling van jongeren !Project "It's your Choice "

Het project "It's your choice" van Training4kidz wordt voor het
vierde achtereenvolgende jaar uitgevoerd op alle
basisscholen in de gemeenten Stein - Beek en Schinnen!
Gelet op de ervaringen en respons mag het project succesvol
worden genoemd.
Ook de kidz vinden het leuk en leerzaam.
Inmiddels hebben meer dan 175.000 personen de website bezocht.
Training4kidz heeft alle basisscholen in de gemeente Sittard-Geleen benaderd
of ook zij het project zouden willen starten.
Een aantal scholen heeft hierop reeds positief gereageerd.
Er doen reeds scholen van diverse onderwijsinstellingen mee.
Juiste keuzes maken wordt op weg naar volwassenheid voor kinderen steeds belangrijker.
Na afsluiting van de basisschool wordt de wereld langzaam groter.
Kinderen worden zelfstandiger.
Nieuwe uitdaging op allerlei gebied lonken.
Denk hierbij aan: Drank, drugs, pesten, relaties, geweld, uitgaan. Meer deelnamen aan het verkeer.
diefstal, de politie, social media, internet, roken, vuurwerk, vandalisme.
Training4kidz wil kinderen helpen juiste keuzes te maken middels het project "It's your choice"
images/news-pics/93_1460663670.pngVerkeersexamen 2016 basisscholen !

images/news-pics/92_1459367875.pngHet verkeersexamen staat weer voor de deur.
Toch nog even oefenen?
Kijk op de lesbrief verkeer(s)examen groep 7 en klik op pagina 10 op de links.

VEEEEL SUCCES !!!!start "It's your CHOICE " 2015 -2016

images/news-pics/91_1441309744.png


Het project "It's your CHOICE " is op maandag 14 september
wederom op alle basisscholen in de gemeenten Stein, Beek en Schinnen gestart.
Afgelopen drie jaren waren succesvol.
Dit blijkt wel uit het aantal website bezoekers.
Dat zijn er bij de start van het vierde lesjaar 150120 !!!

Alle scholen zijn zéér positief over project.
Ook de leerlingen geven aan het project zinvol te vinden.
Er zijn tal van voorbeelden dat op school wordt teruggepakt op hetgeen is besproken.
Regelmatig hoor ik terug dat zij de lessen in hun geheugen hebben gegrift en
er aan terug denken als zij met de behandelde thema's in aanraking komen.

We gaan er ook dit jaar weer voor !Reanimatie estafette 25 sept 2015 Sportzone Sittard

images/news-pics/90_1441309600.jpg


Op 25 sept. 2015 zal tussen 09:00 u en 19:00 uur op de sportzone te Sittard (Da capo college)
de 10e reanimatie estafette worden gehouden.
Er wordt deelgenomen door de hulpverleningsdiensten,
ambu, brandweer en politie uit Nederland en België.
Ook burgemeesters, wethouders en raadsleden, als ook staten leden zullen
op deze dag meedoen.
Doel is om reanimatie meer bekend te maken.
Ook wordt gestreefd om reanimatie in de hogere klassen van het voortgezet onderwijs
onderdeel van het lesprogramma te laten worden.
Mensen met een reanimatie ervaring hetzij als "patiënt" of familielilid zijn eveneens van harte welkom.

IEDEREEN DIE MEER WIL WETEN VAN REANIMATIE IS eveneens WELKOM!

Ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Er zijn diverse stands alwaar men bijv. zijn bloedsuiker kan laten meten.
Tot vrijdag de 25e september
images/news-pics/90_1441309443.jpgTerug omhoog