06-24535068 Frank Esser

Nieuws

nieuwe mijlpaal !!!

images/news-pics/147_1557690832.png

images/news-pics/147_1557689696.png Onlangs zijn er meer dan 350.000 bezoekers geregistreerd op de website van Training4Kidz.
Ook dit schooljaar is het project weer op basisscholen in de gemeenten
Stein-Beek-Schinnen-Onderbanken-Heerlen en Landgraaf uitgevoerd.
Door aansluiting van de gemeente Landgraaf dit schooljaar hebben
in totaal circa 33 groepen 7 en 34 groepen 8 het lesprogramma gevolgd !
Dat zijn circa 1675 leerlingen.
Training4kidz probeert deze leerlingen middels het lesprogramma de valkuilen in het opgroeien
inzichtelijk te maken.Weth. en beleidsmedewerkster bij de les Geweld -Pesten

21 febr. bs "De Schatgraver"images/news-pics/144_1550780128.png

Landgraaf groep 8

Vandaag hebben wethouder A. Schiffelers en beleidsmedewerkster Femke Kettenis
de les GEWELD - PESTEN bijgewoond in groep 8

In oktober 2017 heeft de gemeenteraad van Landgraaf het preventieplan jeugd vastgesteld.
De gemeente zet daarmee in op preventieve activiteiten voor de jeugd.
Samen met partners zijn kansrijke activiteiten opgesteld.
Een belangrijk onderwerp was het herintroduceren van preventielessen in het basisonderwijs.
De gemeente heeft hierop met Training4Kidz een overeenkomst gesloten om het project
"It's Your Choice " met iongang van schooljaar 2018 - 2019
de komende drie schooljaren op alle basisscholen uit te voeren.

De wethouder en zijn medewerkster gaven aan dat opbouw, presentatie en het rollenspel in de gegeven les indruk had gemaakt .
De Kidz waren vol aandacht en deden actief mee.

De wethouder, als ex leerkracht bekend met het onderwijs gaf aan nu zeker overtuigd te zijn
met de gemaakte keuze om het project "It's your Choice" op de Landgraafse scholen te startenleuke ontmoeting

Vandaag tijdens uit laten van de lassiehond van mijn zoon in het Steinerbos toevallig een drietal meiden ontmoet.
Toen ik kwam aanlopen riep meteen een van de meiden: "Bent u meneer Esser ?"
Ja dat klopt. Nu herkenden alle drie de meiden mij. Er ontstond een leuk gesprek.
De meiden vertelden 4 jaar geleden op hun school het project "It's Your Choice" gehad.
Elk in een andere school in Stein. De meiden gaven aan veel van het project te hebben geleerd.
Ze gaven elk aan bewuster om te gaan met allerlei zaken waarmee zij thans op weg
naar volwassenheid mee te maken krijgen. Zoals omgaan met elkaar,
verantwoording voelen en nemen in de vrijheden die steeds groter worden.
Ontdekken en juiste keuzes maken.
Ook op hun huidige school, Groenewald komt het project regelmatig ter sprake.
De Kidz gaven aan zeer veel aan de lessen van "It's Your Choice" te hebben gehad.

Mooi toch dat dit zo bij een toevallige ontmoeting wordt teruggegeven. images/news-pics/142_1550779539.jpgHet vuurwerk komt er weer aan !!!

Training4KIDZ geeft lessen veilig omgaan met vuurwerk in alle groepen 7 van de basisscholen in de gemeenten Stein, Beek, Schinnen, Onderbanken en Landgraaf.
Eind volgende week hebben in totaal 35 groepen de vuurwerkles gevolgd.
Dit zijn bijna 1000 leerlingen !!!
Happy NEW YEAR !!!images/news-pics/137_1543948116.pngMIJLPAAL !!!

Training4Kidz heeft nieuwe mijlpaal bereikt.


vandaag de grens van 300.000 bezoekers
op de website gepasseerd.

Deze maand al meer dan 3500 bezoekers !!

Toppie !!!!images/news-pics/136_1542317971.png
9 oktober 2018 startte "It's Your Choice" op alle basisscholen in de gemeente Landgraaf

Op dinsdag 9 oktober 2018 is het project "It's Your Choice" gestart in de gemeente Landgraaf.
De aftrap vond plaats op OBS "de SPEURNEUS" in Abdissenbosch.

Dit was tevens de start als Kidztrainer voor gepensioneerd politie commissaris Hans Ramaekers.
images/news-pics/135_1539889817.png

De kinderen waren enthousiast over de les drugs en roken.
Hans werd beloond met een daverend applaus als dank voor de leuke leerzame les !
images/news-pics/135_1539889362.pngArtikel blad RondomZES gemeente Schinnen

images/news-pics/134_1531156892.pngnieuwe mijlpaal !!

vandaag is door de websitebezoekers de mijlpaaal van 250.000 gepasseerd !!images/news-pics/132_1525638980.pngBurg. en Weth Beek in de klas !!vuurwerk blijft gevaarlijk !!

Training4kidz is weer gestart met de vuurwerkles!!
De Kidz leren iets over de geschiedenis van buskruit en vuurwerk.
Een goede voorbereiding voordat je vuurwerk afsteekt is belangrijk.

smile gebruik alleen goedgekeurd vuurwerk
smilelees de gebruiksaanwijzing. (moet in het Nederlands op vuurwerk staan)
smile volg de instructies op
smilelet er op dat je geen brandgevoelige kleding draagt
smile gebruik een aansteeklont
smile gebruik een vuurwerkbril
smile houdt rekening met eigen en andermans veiligheid
smile denk ook aan de dieren.
smile zorg dat er niets vernield wordt op straat
smile zorg dat je nooit alleen vuurwerk afsteekt.
smile een ander kan opletten en zonodig helpen.
smile ruim de rommel op, dat levert een duim van de buren op.
smile
In de les wordt aandacht besteed aan de gevaren van alle soorten vuurwerk.
Hierbij wordt in de klas voorgedaan hoe vuurwerk veilig kan worden afgestoken.
Natuurlijk wordt er niet echt vuurwerk afgestoken.
Met voorbeelden uit de praktijk wordt gewezen op de gevaren.
Verkeerde keuzes, leveren gevaar op, overlast en soms zelfs verwondingen.
Aandacht voor eigen veiligheid, medemensen, dieren en onze leefomgeving.
Even de rommel opruimen levert een duim van je buren op.
smile smile Dat voelt goed!! smile smile

images/news-pics/121_1512416484.png


Terug omhoog