06-24535068 Frank Esser

Nieuws

vuurwerk blijft gevaarlijk !!

Training4kidz is weer gestart met de vuurwerkles!!
De Kidz leren iets over de geschiedenis van buskruit en vuurwerk.
Een goede voorbereiding voordat je vuurwerk afsteekt is belangrijk.

smile gebruik alleen goedgekeurd vuurwerk
smilelees de gebruiksaanwijzing. (moet in het Nederlands op vuurwerk staan)
smile volg de instructies op
smilelet er op dat je geen brandgevoelige kleding draagt
smile gebruik een aansteeklont
smile gebruik een vuurwerkbril
smile houdt rekening met eigen en andermans veiligheid
smile denk ook aan de dieren.
smile zorg dat er niets vernield wordt op straat
smile zorg dat je nooit alleen vuurwerk afsteekt.
smile een ander kan opletten en zonodig helpen.
smile ruim de rommel op, dat levert een duim van de buren op.
smile
In de les wordt aandacht besteed aan de gevaren van alle soorten vuurwerk.
Hierbij wordt in de klas voorgedaan hoe vuurwerk veilig kan worden afgestoken.
Natuurlijk wordt er niet echt vuurwerk afgestoken.
Met voorbeelden uit de praktijk wordt gewezen op de gevaren.
Verkeerde keuzes, leveren gevaar op, overlast en soms zelfs verwondingen.
Aandacht voor eigen veiligheid, medemensen, dieren en onze leefomgeving.
Even de rommel opruimen levert een duim van je buren op.
smile smile Dat voelt goed!! smile smile

images/news-pics/121_1512416484.png


Start "It's your Choice" te Heerlen op bs Frans Postma Beersdal - Mijn Spoor Rennemig

images/news-pics/120_1510781292.png


images/news-pics/120_1510781381.png
Op 15 november 2017 is het project " It's your Choice"
gestart op twee basisscholen in de gemeente Heerlen.
Bs Frans Postma in de wijk Beersdal en BS Mijn Spoor in de wijk Rennemig.
Het project werd op initiatief van de gedreven wijkagent Jelle Schoenmakers
onder de aandacht gebracht bij genoemde scholen en de gemeente Heerlen.
Leerkrachten en directie als ook de betrokken gemeente ambtenaar belast met leefbaarheid / participatie
vonden het project "It's your choice" passen in de behoefte van de beide scholen.
Opgroeiende jeugd wordt middels lessen in de klas, in combinatie met filmpjes en allerlei opdrachten
geleerd om juiste keuzes te maken in de valkuilen die bij opgroeien op hun pad komen.

De eerste lesdag van het project werd in alle groepen met enthousiasme ontvangen.

images/news-pics/120_1510781430.png" t's Your Choice " weer van start !!

Training4Kidz is weer gestart dit schooljaar 2017 - 2018

Het rooster tot en met november staat op de site. (wijzigingen voorbehouden)


images/news-pics/119_1505761546.png

(zwerf) afval en jeugd !!

images/news-pics/118_1496340170.pngTegen pesten !!!

images/news-pics/105_1491249115.pngCollage van anti pest tekeningen, IKC Triviant Meers.

De kinderen van groep 7 /8 van het IKC-de triviant te Meers hebben
een aantal anti pest tekeningen gemaakt om elkaar duidelijk te maken hoe men over pesten denkt.
Deze tekeningen zijn op het prikbord ion de school opgehangen.
Zo hangt anti pesten bij alle kinderen in de etalage.les SOCIAL MEDIA op bs Schinveld.

op dinsdag 17 jan 2017 werd door Training4kidz een drietal lessen Social Media verzorgd in de groepen 7 en 8 van bs Schinveld.
Social Media is een belangrijk thema voor opgroeiende Kidz.
Internet en smartphone zijn niet meer weg te denken in hun dagelijkse bezigheden.
de recente gebeurtenis in Heerlen maar ook elders maken dat Kidz zich bewust worden
van de gevaren op social Media en het gemak waarmee berichten, foto's etc worden ge upload.
Het account wordt vaak niet voldoende beveiligd. In een opwelling wordt iets verstuurd, meestal grappig bedoeld
maar bij de ontvanger soms volledig verkeerd verwerkt.
Op het internet zijn ook allerlei personen die misbruik maken van het nog vaak spontane internet gedrag.
Hacken,sexting, phishing, grooming, loverboy's, lovergirls
en aangemaakte nepaccounts, komt regelmatig voor.
De Kidz hebben een zelfontworpen poster ondertekend waarin zij afspreken
op het internet en de smartphone veilig en met respect voor elkaar omgaan !
Inmiddels zijn de lessen Social Meda op alle scholen binnen de deelnemende basisscholen in Stein, Beek en Schinnen gegeven.
Meer dan 6200 Kidz hebben de website van Training4kidz
deze maand bezocht om de les Social Media te bekijken.
Hierdoor is het totaal aantal website bezoekers de 200.000 gepasserd. !!smilesmile
images/news-pics/100_1485549384.jpg


Kijk het filmpje Digi veilig en klik op de link
https://www.youtube.com/watch?v=p9fB7c29m1c"It´s your choice" voor 5e jaar gestart !!

images/news-pics/97_1474487990.png


" It's Your Choice "
Voor het vijfde schooljaar is Training4kidz weer gestart met het project op nagenoeg alle basisscholen in de gemeenten Stein, Beek en Schinnen.

Het project is wederom geëvalueerd op alle scholen met leerkrachten, directie en vooral de leerlingen.

De kinderen vonden het project over het algemeen interessant, leerzaam en leuk.
De waardering scoort boven de 8

Veel leerkrachten geven aan dat de handreikingen uit het project om inzicht te krijgen in de gevolgen van
eigen en ander mans gedrag als ook de te maken keuzes in de eigen lessen (kunnen) worden toegepast.

Aan de hand van voorbeelden, oefeningen, rollenspel, opdrachten etc , worden kinderen bewust gemaakt
wat de gevolgen van hun keuzes kunnen zijn voor veiligheid(gevoel), financiële gevolgen en niet onbelangrijk gezondheidsrisico's.
Belangrijk is dat ze leren dat we alleen elkaar nodig hebben en moeten samenwerken.

Opgedane kennis kan door de leerkracht middels een meerkeuze toets worden gecheckt.

Conclusie blijft dat het project zeer zinvol is in de ontwikkeling van kinderen.

De website is inmiddels meer als 184.000 bezocht !goede voorlichting belangrijke factor cijfers jeugdcriminaliteit

images/news-pics/95_1467231662.png


Begin 2015 is door Reitske Schets Criminoloog, specialisatie Jeugd, Samenleving en Cultuur in opdracht van het het AJB (Arrondissementeel Justitieel Beraad) Limburg.
een onderzoek ingesteld naar de dalende instroom van jeugdige verdachten in Limburg tussen 2010-2014.

Nieuwsgierig naar de factoren die hiervoor van invloed (zouden kunnen) zijn, nam ik met haar contact op.

Haar antwoord:
Beste Frank, Voor mijn onderzoek heb ik van de politie een cijferoverzicht gehad met daarin het aantal jeugdige verdachten per gemeente voor de jaren 2010 t/m 2014

In de gemeente Beek is er sprake van een afname van 75% in 2014 ten opzichte van 2010
(64 jeugdige verdachten in 2010, 43 in 2011, 48 in 2012, 51 in 2013 en 16 in 2014).
In de gemeente Schinnen is er een afname van 73% (49 in 2010, 21 in 2011, 26 in 2012, 18 in 2013 en 13 in 2014).
In de gemeente Stein is er een afname van 30% (71 in 2010, 86 in 2011, 64 in 2012, 58 in 2013 en 50 in 2014).
Beek en Schinnen laten een erg sterke daling zien

De overige gemeenten zitten gemiddeld op een daling van ongeveer 30%.
Opvallend is dat de gemeenten Onderbanken, Vaals en Valkenburg aan de Geul een stijging laten zie.
(respectievelijk +21%, +6%, +12%)

Wat per gemeente de oorzaken zijn voor de (sterke) ingezette daling kan ik niet specifiek zeggen maar wat wij als algemene verklaringen gevonden hebben zijn zeker:
- een goede politie-inzet
- aandacht voor de (jonge) jeugd in de zin van preventie (op scholen)
- het bieden van kansen en voorzieningen.

Grote kans dat ook uw project op een positieve manier bijdraagt aan de daling van het aantal jeugdige verdachten.

Groet, Reitske

Goede voorlichting in een vroeg stadium draagt dus wel degelijk bij aan een positieve ontwikkeling van jongeren !Project "It's your Choice "

Het project "It's your choice" van Training4kidz wordt voor het
vierde achtereenvolgende jaar uitgevoerd op alle
basisscholen in de gemeenten Stein - Beek en Schinnen!
Gelet op de ervaringen en respons mag het project succesvol
worden genoemd.
Ook de kidz vinden het leuk en leerzaam.
Inmiddels hebben meer dan 175.000 personen de website bezocht.
Training4kidz heeft alle basisscholen in de gemeente Sittard-Geleen benaderd
of ook zij het project zouden willen starten.
Een aantal scholen heeft hierop reeds positief gereageerd.
Er doen reeds scholen van diverse onderwijsinstellingen mee.
Juiste keuzes maken wordt op weg naar volwassenheid voor kinderen steeds belangrijker.
Na afsluiting van de basisschool wordt de wereld langzaam groter.
Kinderen worden zelfstandiger.
Nieuwe uitdaging op allerlei gebied lonken.
Denk hierbij aan: Drank, drugs, pesten, relaties, geweld, uitgaan. Meer deelnamen aan het verkeer.
diefstal, de politie, social media, internet, roken, vuurwerk, vandalisme.
Training4kidz wil kinderen helpen juiste keuzes te maken middels het project "It's your choice"
images/news-pics/93_1460663670.pngVerkeersexamen 2016 basisscholen !

images/news-pics/92_1459367875.pngHet verkeersexamen staat weer voor de deur.
Toch nog even oefenen?
Kijk op de lesbrief verkeer(s)examen groep 7 en klik op pagina 10 op de links.

VEEEEL SUCCES !!!!Terug omhoog