06-24535068 Frank Esser

Nieuws

Training4kidz lessen voortgang

images/news-pics/151_1579642512.png

VANDALISME
De eerste les voor groep 8 ging over vandalisme. Middels voorbeelden uit de praktijk een kruiswoordpuzzel en spannende filmpjes wordt bij kinderen meer bewust van de gevolgen

images/news-pics/151_1579683360.png de POLITIE
Het projekt "It's Your Choice " startte voor groep 7 met de les POLITIE voor groep 7
De Kidz van groep 7 worden meegenomen in het werk en de ervaringen van het politiewerk. De verhalen uit de politiepraktijk maken indruk en zorgen voor een eerlijke beeldvorming. Kinderen geven aan nu toch anders naar het politiewerk te kijken !!

images/news-pics/151_1579684460.pngVERSLAVING
IN groep wordt aandacht besteed aan de vele vormen van verslaving, zoals drugs, voeding, en het "nieuwe" lachgas.
In de les social media wordt aandacht besteed aan internet verslaving.

images/news-pics/151_1579683468.png VUURWERK
Elke jaarwisseling gebeuren er weer ongelukken en wordt er veel bewust of per ongeluk vernield.
Dat zorgt voor angst en kost de samenleving veel geld. jongeren overzien vaak de gevolgen niet,
Training4kidz probeert hen te laten nadenken en juiste keuzes maken

images/news-pics/151_1579684705.png Social Media
Groep 8 bereid zich voor op het voortgezet onderwijs computer en telefoon worden steeds belangrijker.
Het is een uitdaging om alles te willen weten en snel te communiceren.
Ook de vele uitdagende spellen maken sommige kidz afhankelijk.
Training4kidz neemt de kidz aan de hand en laat hen beleven wat goede en of foute keuzes zijn!

start "It's Your Choice" schooljaar 2019 - 2020

images/news-pics/149_1566830650.png

Het schooljaar is inmiddels al weer begonnen.
Medio september start Training4kidz wederom met het project "It's Your Choice" op basisscholen in de gemeenten Stein, Beek, Beekdaelen en Landgraaf.

Het is alweer het zevende jaar dat het project wordt uitgevoerd.
Natuurlijk wordt het voortdurend actueel gehouden door maatschappelijke ontwikkelingen, wetswijzigingen etc.
Op de basisscholen in de gemeente Landgraaf zal Ad Liebregts, de lessen gaan geven. Hij start dit jaar vrijwel onmiddellijk nadat hij op 17 sept bij de politie eenheid Sittard zijn afscheid neemt.
Ad en ik zien er naar uit om de Kidz over allerlei zaken meer inzicht en kennis te laten vergaren.
Wellicht dat deze info hen op hun levenspad van pas komt en helpt juiste keuzes te maken in hun opgroeien.
images/news-pics/149_1566830811.pngnieuwe mijlpaal !!!

images/news-pics/147_1557690832.png

images/news-pics/147_1557689696.png Onlangs zijn er meer dan 350.000 bezoekers geregistreerd op de website van Training4Kidz.
Ook dit schooljaar is het project weer op basisscholen in de gemeenten
Stein-Beek-Schinnen-Onderbanken-Heerlen en Landgraaf uitgevoerd.
Door aansluiting van de gemeente Landgraaf dit schooljaar hebben
in totaal circa 33 groepen 7 en 34 groepen 8 het lesprogramma gevolgd !
Dat zijn circa 1675 leerlingen.
Training4kidz probeert deze leerlingen middels het lesprogramma de valkuilen in het opgroeien
inzichtelijk te maken.Weth. en beleidsmedewerkster bij de les Geweld -Pesten

21 febr. bs "De Schatgraver"images/news-pics/144_1550780128.png

Landgraaf groep 8

Vandaag hebben wethouder A. Schiffelers en beleidsmedewerkster Femke Kettenis
de les GEWELD - PESTEN bijgewoond in groep 8

In oktober 2017 heeft de gemeenteraad van Landgraaf het preventieplan jeugd vastgesteld.
De gemeente zet daarmee in op preventieve activiteiten voor de jeugd.
Samen met partners zijn kansrijke activiteiten opgesteld.
Een belangrijk onderwerp was het herintroduceren van preventielessen in het basisonderwijs.
De gemeente heeft hierop met Training4Kidz een overeenkomst gesloten om het project
"It's Your Choice " met iongang van schooljaar 2018 - 2019
de komende drie schooljaren op alle basisscholen uit te voeren.

De wethouder en zijn medewerkster gaven aan dat opbouw, presentatie en het rollenspel in de gegeven les indruk had gemaakt .
De Kidz waren vol aandacht en deden actief mee.

De wethouder, als ex leerkracht bekend met het onderwijs gaf aan nu zeker overtuigd te zijn
met de gemaakte keuze om het project "It's your Choice" op de Landgraafse scholen te startenleuke ontmoeting

Vandaag tijdens uit laten van de lassiehond van mijn zoon in het Steinerbos toevallig een drietal meiden ontmoet.
Toen ik kwam aanlopen riep meteen een van de meiden: "Bent u meneer Esser ?"
Ja dat klopt. Nu herkenden alle drie de meiden mij. Er ontstond een leuk gesprek.
De meiden vertelden 4 jaar geleden op hun school het project "It's Your Choice" gehad.
Elk in een andere school in Stein. De meiden gaven aan veel van het project te hebben geleerd.
Ze gaven elk aan bewuster om te gaan met allerlei zaken waarmee zij thans op weg
naar volwassenheid mee te maken krijgen. Zoals omgaan met elkaar,
verantwoording voelen en nemen in de vrijheden die steeds groter worden.
Ontdekken en juiste keuzes maken.
Ook op hun huidige school, Groenewald komt het project regelmatig ter sprake.
De Kidz gaven aan zeer veel aan de lessen van "It's Your Choice" te hebben gehad.

Mooi toch dat dit zo bij een toevallige ontmoeting wordt teruggegeven. images/news-pics/142_1550779539.jpgHet vuurwerk komt er weer aan !!!

Training4KIDZ geeft lessen veilig omgaan met vuurwerk in alle groepen 7 van de basisscholen in de gemeenten Stein, Beek, Schinnen, Onderbanken en Landgraaf.
Eind volgende week hebben in totaal 35 groepen de vuurwerkles gevolgd.
Dit zijn bijna 1000 leerlingen !!!
Happy NEW YEAR !!!images/news-pics/137_1543948116.pngMIJLPAAL !!!

Training4Kidz heeft nieuwe mijlpaal bereikt.


vandaag de grens van 300.000 bezoekers
op de website gepasseerd.

Deze maand al meer dan 3500 bezoekers !!

Toppie !!!!images/news-pics/136_1542317971.png
9 oktober 2018 startte "It's Your Choice" op alle basisscholen in de gemeente Landgraaf

Op dinsdag 9 oktober 2018 is het project "It's Your Choice" gestart in de gemeente Landgraaf.
De aftrap vond plaats op OBS "de SPEURNEUS" in Abdissenbosch.

Dit was tevens de start als Kidztrainer voor gepensioneerd politie commissaris Hans Ramaekers.
images/news-pics/135_1539889817.png

De kinderen waren enthousiast over de les drugs en roken.
Hans werd beloond met een daverend applaus als dank voor de leuke leerzame les !
images/news-pics/135_1539889362.pngArtikel blad RondomZES gemeente Schinnen

images/news-pics/134_1531156892.pngnieuwe mijlpaal !!

vandaag is door de websitebezoekers de mijlpaaal van 250.000 gepasseerd !!images/news-pics/132_1525638980.pngTerug omhoog