Kidz trainers

Eigenaar & Trainer

Frank

Ervaring

>42 jaar

Contact

T: 06-245350686
E: info@training4kidz.nl

Mijn naam is Frank jouw Kidz trainer!

Wie ben ik?

Mijn naam is Frank Esser.
Ik ben de eigenaar / bedenker van Training4Kidz met het project “It’s Your Choice”

Ik ben geboren op Bevrijdingsdag (5 mei) 1957 in Heerlen. Ik ben gehuwd, heb een lieve vrouw, twee zoons en een dochter. Wij wonen in Beek. Van kleins af aan was ik een fanatieke sporter. Na de middelbare school volgde ik als 18 jarige een jaar lang de Cios opleiding in Sittard Ik wilde dan ook sportleraar worden. 80% van de opleiding was praktijk en lesgeven. Trainen / lesgeven zat kennelijk al in mijn bloed. Een flinke blessure opgelopen in mijn jeugd speelde echter weer op en dwong mij tot een andere keuze. Vanwege dienstplicht bij de Koninklijke Marechaussee kon ik geen andere studie beginnen. Aansluitend koos ik voor het politievak. Ik heb meer dan 40 jaar gewerkt bij de rijkspolitie op meerdere werkterreinen, zoals surveillance en recherche. Eind jaren 90 werd wijkgericht werken gestart. Ik stapte over van de recherche en maak te deel uit van de eerste lichtingen wijkagenten.

Vanuit de overheid was er steeds meer bewustwording dat in gesprek gaan en verbinding vaak meer oplost en/of negatief gedrag beperkt of voorkomt. Wijkgericht werken werd steeds meer op de kaart gezet. Om verbinding met jongeren en hun ouders te stimuleren werd voor de bovenbouw van de basisscholen omstreeks het jaar 1999 het project “DOE EFFE NORMAAL” opgezet.

Ik was meteen enthousiast en werd aanspreekpunt voor de politie voor het project in de Westelijke Mijnstreek. Zelf stond ik ook voor de klas in meerdere groepen.

Leerlingen van de basisschool zetten na groep 8 een stap in hun verdere ontwikkeling. Ze moeten leren zelfstandig (samen) te werken. Er komen allerlei nieuwe dingen in hun leven op hen af. Meer vrijheid, verliefd worden, confrontatie met alcohol, drugs, verkeer, geweld, vandalisme, diefstal, social media etc. Welke KEUZES maak je . Wel of niet en hoe en waarom geven handvaten voor Goed BURGERSCHAP !!!

Toen in 2009 vanuit de overheid en de politieleiding een meer prestatie gerichte werkwijze werd gestart moest het project Doe Effe Normaal stoppen. Ik bleef mij echter ontwikkelen. Ik volgde cursussen wijk gerelateerd en het diploma Maatschappelijk Werk.

Overtuigd van de noodzaak opgroeiende jeugd handvaten aan te bieden in de door hen te maken keuzes die invloed hebben op hun verdere leven en ontwikkeling werd door mij middels mijn onderneming Training4Kidz in 2011 het project “It’s Your Choice” gemaakt.

Aan de hand van politie praktijkervaringen en vanuit meerdere vragen uit basisscholen werd door mij lesmateriaal gemaakt en op basisscholen aangeboden. Er was meteen veel interesse. Inmiddels wordt in samenwerking met diverse gemeenten, onderwijsinstellingen en vele basisscholen het project “It’s Your Choice“ sinds 2012 uitgevoerd.

Missie

Training4kidz hanteert twee begrippen die kinderen snel herkennen. “kiezen” en “etalage” Keuzes maken op de levensweg wordt voortdurend van elke mens gevraagd. Kinderen op de basisscholen zijn nog onbevangen en maken vaak nog keuzes zonder over de gevolgen na te denken. Na de basisschool gaat een nieuwe wereld voor de Kidz open. Ze moeten zelfstandiger handelen en keuzes maken. Confrontatie met andere nog onbekende andere kinderen, nieuwe zaken zoals vandalisme, diefstal, pestgedrag, geweld, vuurwerk, discriminatie, drugs , roken, alcohol, hoe kijk ik naar de politie, hebben impact . Er bij willen horen, bang zijn buiten de groep te vallen, voor je zelf opkomen, keuzes maken, maar gevolgen nog niet voldoende overzien zorgen vaak voor verkeerde keuzes met allerlei gevolgen. Kinderen handvaten aanreiken middels praktijkervaringen opgedaan in meer dan 40 jaar politievak, (noodhulp, recherche, wijkagent) helpt hen wellicht betere keuzes te maken.

Trainer

Ad

Ervaring

>45 jaar

Contact

T: 06-245350686
E: info@training4kidz.nl

Mijn naam is Ad jouw Kidz trainer!

Wie ben ik?

Hallo mensen,

Mijn naam is Ad Liebregts.
Ik ben getrouwd en heb drie dochters.

Mijn vrouw Claudia werkt bij de politie.
Zelf heb ik 45 jaar bij de politie gewerkt.

Ik begon als agent op straat vervolgens bij de recherche en de verkeerspolitie. Daarna heb ik nog vele jaren als praktijkcoach nieuwe politieagenten mee opgeleid en begeleid. Nieuwe agenten wetten en regels leren en om op een goede manier om te gaan met mensen en alle zaken die politiemensen meemaken.
Ik was dus een soort leraar bij de politie.

Zelf heb Ik heb veel op straat gewerkt. Ik heb dan ook van alles meegemaakt.

Soms ernstige zaken, zoals moord en ernstige ongelukken. Mensen die zich niet aan de regels houden aanspreken, indien nodig bekeuren, opsporen en ermee in gesprek gaan. De politie zoekt de waarheid en helpt zo mee aan een voor alle mensen veilige leefomgeving.

Mijn hobby's zijn reizen, knutselen, lezen en muziek luisteren. Ook ga ik graag met mijn motor er op uit. Inmiddels ben ik ook opa geworden.

Nu krijg ik middels Training4kidz de kans om mijn kennis en ervaringen over belangrijke onderwerpen samen met jullie te bespreken.

Ik hoop dat jullie er in de toekomst voordeel van hebben. Ik verheug mij op een leuke zinvolle lesmomenten met jullie.

adliebregts-handtekening